Primăria Comunei Mica județul Mureș

Convocarea Consiliului local în ședință ordinară