Primăria Comunei Mica județul Mureș

Numele și prenumele persoanei desemnate responsabilă pentru relația cu societatea civilă