Primăria Comunei Mica județul Mureș

Structura

Conducere
Primar
Viceprimar
Secretar
Birou financiar-contabil
Consilier
Plati
Consilier
Consilier
Referent
Compartiment relatii cu publicul
Referent
Compartimentul Stare civila
Consilier
Compartiment agricol
Consilier
Consilier
Asistență socială
Compartiment administrativ,gospodarire
Consilier primar
Consilier primar