Primăria Mica județul Mureș

Structura

Conducere
Primar
Viceprimar
Secretar
Birou financiar-contabil
Sef birou
Consilier
Plati
Referent
Referent
Compartiment relatii cu publicul
Compartimentul Stare civila
Consilier
Compartiment agricol
Consilier
Compartiment administrativ,gospodarire
Consilier primar
Consilier primar
Asistență socială