Primăria Comunei Mica județul Mureș

Modificarea valorii nominale lunare a stimulentului educațional sub formă de tichete sociale