Primăria Comunei Mica județul Mureș

Stabilirea locurilor speciale pentru afișajul electoral în Comuna Mica