Primăria Mica județul Mureș

Acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare