Primăria Comunei Mica județul Mureș

Actualizarea valorii de investiție a proiectului Modernizarea și renovarea căminelor culturale din satele Mica, Ceuaș, Hărănglab, comuna Mica.