Primăria Comunei Mica județul Mureș

Aprobarea participării la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, aprobarea documentației tehnico-economici și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Amplasare stație de reâncărcare pentru vehic