Primăria Comunei Mica județul Mureș

Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente obiectivului de investiții ”Reabilitarea și modernizarea clădirii căminului cultural din satul Deaj”