Primăria Comunei Mica județul Mureș

Aprobarea proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici rezultați din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiții ”Asigurarea serviciilor sociale integrate la nivelul comunei Mica, județul Mureș”