Primăria Comunei Mica județul Mureș

Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Comunei Mica