Primăria Comunei Mica județul Mureș

Avizarea încheierii unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale