Primăria Comunei Mica județul Mureș

Îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr.4/2013 privind darea în folosință gratuită a unui teren SNTGN Transgaz SA Mediaș