Primăria Comunei Mica județul Mureș

Instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020