Primăria Comunei Mica județul Mureș

Predarea către Compania Națională de Investiții a amplasamentului situat în comuna Mica, sat Mica și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Amenajare bază sportivă în localitatea Mica”