Primăria Mica județul Mureș

Stabilirea modalității de efectuare a pazei pe raza comunei Mica în anul 2022