Primăria Comunei Mica județul Mureș

Anunț de participare privind acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul local al comunei Mica pe anul 2022 - Legea 350/2005

Nr. 4018  / 16.05.2022

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul local

al comunei Mica pe anul 2022 pentru activități nonprofit de interes local

 

            1. Autoritatea finanțatoare COMUNA MICA, cu sediul în localitatea Mica, nr.56, județul Mureș, CUI 4565245, tel. 0265 454112, fax. 0265 454033.

           2. Reglementări legale:

Ø  Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

Ø  Hotărârea Consiliului local Mica nr.14/31.08.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Comunei Mica alocate pentru activități nonprofit de interes local și stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii de acordare de finanțări nerambursabile din bugetul local al Comunei Mica.

Ø  Hotărârea Consiliului local Mica nr.21/31.03.2022 pentru aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local al comunei Mica pentru anul 2022.

          3. Domeniile pentru care se acordă finanțări nerambursabile din bugetul propriu al Comunei Mica pe anul 2022, pentru activități nonprofit de interes local, sunt: sport, cultură și culte.

          4. Sumele puse la dispoziție pentru finanțarea activităților nonprofit de interes local pentru anul 2022, conform Hotărârii Consiliului Local Mica nr.12/2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Mica, sunt în sumă totală de 30.000 lei, defalcate după cum urmează:

·         Domeniul sport – 10.000 lei

·         Domeniul cultură – 10.000 lei.

·         Domeniul culte – 10.000 lei.

          5. Durata finanțării nerambursabile pentru activități nonprofit de interes local:

          - anul 2022

          6. Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile poate fi descărcată de pe site-ul Primăriei comunei Mica www.primaria-mica.ro (secțiunea Știri/Anunțuri,Finanțari nerambursabile Legea nr.350/2005). Solicitanții vor depune documentația prevăzută de Regulament, întocmită în limba română, în plic sigilat, la Registratura Primăriei comunei Mica, fiind specificată denumirea beneficiarului, titlul proiectului, domeniul pentru care solicita finanțarea.

           Solicitanții vor depune documentația la Registratura Primăriei Mica, localitatea Mica nr.56, până la data limită de 17 iunie 2022, ora 10.00.

          7. Evaluarea și selecția proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare și selecționare, constituită prin dispoziția primarului. în perioada 20.06.2022 – 24.06.2022.

           8. Comisia de evaluare și selecționare va comunica la încheierea procedurii de evaluare și selecționare, în scris, solicitanților rezultatul selecției, precum și sumele propuse a fi alocate, pentru fiecare proiect în parte.

           Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei comunei Mica sau la numărul de telefon 0265 454112. Persoană de contact: Șușu Ștefana-Ioana - consilier.

 

     PRIMAR                                                                                       SECRETAR General      

  BERES Janos                                                                                  KERTESZ Istvan Andras