Primăria Comunei Mica județul Mureș

Anunț organizare licitație publică în vederea închirierii unor suprafețe de pajiște

Nr. 3232 /13.04.2022

 

ANUNŢ

cu privire la organizare licitaţiei publice în vederea închirierii

suprafeţei de 91,44 ha  pajişti, proprietatea publică al comunei Mica

 

                În conformitate cu prevederile HCL nr.27/12.04.2022 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a suprafeţei de 91,44 ha pajisti, proprietatea publică a comunei Mica, UAT Comuna Mica organizează licitaţie publică pentru închirierea următoarelor suprafeţe de pajişti proprietatea publică a comunei :

 

Nr.crt.             Localitatea          Trupul de pajiște       Suprafaţă – ha -  Pret de pornire la licitație- lei/ha/an
 
                     HĂRĂNGLAB        Telcere                       13,95                                 810
                     HĂRĂNGLAB        Fânațe Hărănglab        21,32                                 280
                     DEAJ                   Sub coaste                34,21                                 320
                     CEUAȘ                Nyirmege                    5,00                                  495
                     CEUAȘ                Spre Lepindea             2,96                                  105
                     ȘOMOȘTELNIC     Fânațe                       14,00                                 720
TOTAL                                                                      91,44
 

Licitatia publică  se va desfăsura în data de 27 aprilie 2022  ora 10.00 la sediul Primariei Mica.

Inscrierea la licitatie se va face până în data de  26 aprilie 2022  ora 10.00, la sediul Primariei Mica,  nr. 56.

 Condiţiile de participare, precum si actele necesare sunt cele prevăzute în caietul de sarcini anexa la HCL nr.27/12.04.2022

Ofertantii vor depune la sediul Primariei Mica urmatoarele documente:

- cerere pentru inchirierea terenul licitat cu pretul oferit pe ha/l an.

- Copie act de identitate pentru persoana fizice, copie a statutului si a Certificatului Unic de inregistrare pentru personae juridice sau forme asociative care fac dovada inscrierii in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor si care au obiect de activitate “Cresterea animalelor” sau “Activitati in ferme mixte ( cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)”

- Procura autentificata la notar in cazul in care ofertantul participa la licitatie prin reprezentant

- Adeverinta de la Registrul agricol al comunei Mica cu numarul de animale inscrise

- Adeverinta de la medicul veterinar privind starea de sanatate a animalelor

- Dovada înregistrarii în Registrul Național al Exploatațiilor (RNE)

- Dovada achitarii la zi a taxelor si impozitelor (certificat fiscal)

-  Dovada achitarii taxei de participare, cât și a garanției de participare

   Informaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul Primăriei Mica.

PRIMAR

BERES JANOS