Primăria Comunei Mica județul Mureș

Anunț privind nivelul taxei de salubrizare pentru anul 2022

ANUNȚ

         Aducem la cunoștința locuitorilor comunei Mica că, prin Hotărârea Consiliului local nr.84/28.12.2021, s-a aprobat nivelul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022, care va fi aplicată începând cu data de 1 ianuarie 2022, după cum urmează:

- Taxa utilizatori casnici din mediul rural: 5,20 lei/pers/luna+TVA (din care componenta județeană 2,44 lei+TVA, componenta locală 2,75 lei+TVA); valoarea totala cu TVA inclus este de 6,18 lei/pers/luna.

· Taxa utilizatori non-casnici:   497,54 lei/tonă+TVA (din care componenta județeană 233,84 lei+TVA, componenta locală 263,70 lei+TVA), valoarea totala cu TVA inclus este de 592,07 lei/tona.