Primăria Comunei Mica județul Mureș

Comunicat de presă - Demarare proiect ”Asigurarea serviciilor sociale integrate la nivelul comunei MIca, județul Mureș”