Primăria Comunei Mica județul Mureș

Înștiințare secetă pedologică

Nr. înreg: 5351/25.07.2022

Dosar nr. C15

 

ÎNȘTIINȚARE

 

ÎN ATENȚIA UTILIZATORILOR DE TERENURI AGRICOLE

 

          Prin prezenta vă aducem la cunoștința că a intrat în vigoare Ordinul nr. 177/78/2022 pentru completarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020, prin care se stipulează că utilizatorii de terenuri cu destinație agricolă înscriși în evidențele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură pot depune înștiințări scrise la unitatea administrativ teritorială pe a cărei rază teritorială se află terenul, în format fizic sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin pînă cel târziu la data de 1 august 2022 inclusiv, pentru culturile agricole înființate în toamna anului 2021, respectiv până cel târziu la data de 15 noiembrie 2022 inclusiv, pentru celelalte culturi agricole.

            De asemenea ”procesele verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole se întocmesc, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până cel târziu la data de 15 august 2022 inclusiv, pentru culturile agricole înființate în toamna anului 2021, respectiv până cel târziu la data de 30 noiembrie 2022 inclusiv, pentru culturile agricole înființate în primăvara anului 2022, și se comunică comitetului local pentru situații de urgență”.

            Înștiințările scrise cuprind datele de identificare ale deținătorilor de teren agricol, suprafața totală declarată, suprafața calamitată estimativ pe fiecare dintre culturile calamitate, cu specificarea dacă suprafața calamitată se află în zonă irigabilă.

            Cu stimă,

                    Primar

              Béres János