Primăria Comunei Mica județul Mureș

Rezultatele selecției dosarelor pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de Consilier din cadrul Compartimentului agricol

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

UAT COMUNA MICA

 

PROCES  VERBAL

PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR

Încheiat azi 22 IUNIE 2021

          Cu ocazia  selecţiei dosarelor pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Consilier, clasa I, grad profesional DEBUTANT din cadrul Compartimentului agricol.

          Comisia de concurs constituită prin Dispoziţia primarului nr.152/11.05.2021 constată că au fost depuse un număr de 1 dosar  de concurs, după cum urmează:

Nr.crt.     Nume și prenume            Nr. înregistrare dosar de concurs
1.           SZABO LAJOS                 4474/03.06.2021
             Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs a procedat la selecția dosarelor de concurs:

Nr. crt.    Numele şi prenumele candidatului    Rezultatul selecţiei dosarelor     Motivul respingerii dosarului
1.           SZABO LAJOS                                 RESPINS                             Neîndeplinirea condițiilor de studii

              Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la sediul Primăriei comunei Mica, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

            Afişat astăzi, 22.06.2021 ora 15.00, la sediul Primăriei comunei Mica.