Primăria Comunei Mica județul Mureș

Rezultate finale ale concursului organizat in data de 17.01.2018

JUDETUL MURES - UAT COMUNA MICA

Nr. 2010 din 03.04.2018

Dos.C.2. 

PUBLICAȚIE

privind transparența veniturilor salariale 

LISTA FUNCȚIILOR ȘI A VENITURILOR SALARIALE

la data de 31 martie 2018

 

  În conformitate cu prevederile art.33 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ,

  Primăria comunei Mica publică lista funcțiilor publice din cadrul autorității și veniturile salariale de care beneficiază personalul încadrat,la data de 31 martie 2018.

  Prezenta publicație se afișează la sediul primăriei și pe pagina proprie de internet.

 

 

 

PRIMAR  SECRETAR

SZEKELY Ladislau  KERTESZ Istvan Andras