Primăria Comunei Mica județul Mureș

Rezultatul selecției dosarelor - concurs pentru ocuparea funcției publice de referent, gradul profesional asistent, Compartiment agricol

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

UAT COMUNA MICA

 

PROCES  VERBAL

PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR

Încheiat azi 11 FEBRUARIE 2021

          Cu ocazia  selecţiei dosarelor pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Referent, clasa III, grad profesional ASISTENT din cadrul Compartimentului agricol.

          Comisia de concurs constituită prin Dispoziţia primarului nr.12/19.01.2021 constată că au fost depuse un număr de 12 dosare  de concurs, după cum urmează:

Nr.crt.               Nume și prenume                      Nr. înregistrare dosar de concurs
1.                CĂTANĂ ANDA-FLORENA                        743/28.01.2021
2.                JENEI JULIA                                          805/01.02.2021
3.                IURAȘCU ENIKŐ-ROZALIA                      854/02.02.2021
4.                PLUTEANU VALENTIN                             893/03.02.2021
5.                SZABO LAJOS                                       897/03.02.2021
6.                STEJAR CREMONA-CRISTINA                  939/04.02.2021
7.                MIKLÓS MÓNIKA-BEÁTA                        1069/09.02.2021
8.                CÎNDEA MARIA-CLAUDIA                       1113/09.02.2021
9.                BORDI EVELIN                                      1121/09.02.2021
10.              SCRIDON MARCELA                               1123/09.02.2021
11.              KENDI JUTKA-HAJNAL                            1137/10.02.2021
12.              TEGLAS KINGA-ANAMARIA                     1148/10.02.2021
             Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs a procedat la selecția dosarelor de concurs:

Nr. crt.   Numele şi prenumele candidatului    Rezultatul selecţiei dosarelor          Motivul respingerii dosarului
1.          CĂTANĂ ANDA-FLORENA              În conformitate cu prevederile art.50 alin.3 s-a solicitat completarea                                                                  dosarului de concurs
2.          JENEI JULIA                                        ADMIS                                      NU ESTE CAZUL
3.          IURAȘCU ENIKŐ-ROZALIA                   ADMIS                                       NU ESTE CAZUL
4.          PLUTEANU VALENTIN                          ADMIS                                       NU ESTE CAZUL
5.          SZABO LAJOS                                     ADMIS                                       NU ESTE CAZUL
6.          STEJAR CREMONA-CRISTINA               ADMIS                                       NU ESTE CAZUL
7.          MIKLÓS MÓNIKA-BEÁTA                      ADMIS                                       NU ESTE CAZUL
8.          CÎNDEA MARIA-CLAUDIA                     ADMIS                                       NU ESTE CAZUL
9.          BORDI EVELIN                                    ADMIS                                       NU ESTE CAZUL
10.        SCRIDON MARCELA                             ADMIS                                       NU ESTE CAZUL

                 În conformitate cu prevederile art.49 alin.4 din HG nr.611/2008 până cel târziu data organizării                          interviului  se va completa dosarul cu documentul original

11.        KENDI JUTKA-HAJNAL   În conformitate cu prevederile art.50 alin.3 s-a solicitat completarea dosarului                                                   de concurs
 
12.        TEGLAS KINGA-ANAMARIA                 ADMIS                                         NU ESTE CAZUL


             Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la sediul Primăriei comunei Mica, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

            Afişat astăzi, 11.02.2021 ora 15.00, la sediul Primăriei comunei Mica.

 

                                                                              COMISIA,